Tag Archives: THE PLACE

Oriental Pearl TV Tower
20,999.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง หังโจว เซี่ยงไฮ้ (09-14 ก.ย. 58) 6 วัน 4 คืน

20,999.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง หังโจว เซี่ยงไฮ้ มากกว่าเซี่ยงไฮ้ คุ้มกว่าปักกิ่ง ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว สุกี้มองโกล เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 09-14 ก.ย. 58
happy_the_beijing_tourism
20,999.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง หังโจว เซี่ยงไฮ้ มากกว่าเซี่ยงไฮ้ คุ้มกว่าปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน

20,999.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง หังโจว เซี่ยงไฮ้ มากกว่าเซี่ยงไฮ้ คุ้มกว่าปักกิ่ง ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว สุกี้มองโกล เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 18-23 พ.ย. 58 / 27 พ.ย.-02 ธ.ค. 58
Temple-Of-Heaven-Beijing-China-Full-HD-Wallpaper
22,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 4 คืน

22,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิเศษ...ชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
วันที่ : ตุลาคม 2558
china_imperial_palace
24,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน (พัก 5 ดาว)

24,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิเศษ...ชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน คุ้มสุดสุด มื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR
วันที่ : ตุลาคม 2558
great_wall_of_china_hd-1920x1200
22,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน

22,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิเศษ...ชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
วันที่ : ตุลาคม 2558
Snow on the Great Wall, Beijing, China 20131214
20,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน (พัก 5 ดาว)

20,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมเทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR
วันที่ : ส.ค.-ก.ย. 58
เทียนอันเหมิน ปักกิ่ง
18,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

18,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมเทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
วันที่ : ส.ค.-ก.ย. 58
ÿÿÿÿ
22,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน (พัก 5 ดาว)

22,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน พิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว
วันที่ : กันยายน 2558
Tiananmen_beijing_Panorama
20,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน

20,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ
วันที่ : กันยายน 2558
china_imperial_palace
27,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (TG)

27,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน พระราชวังต้องห้ามกู้กง 5 วัน 4 คืน
วันที่ : 21-25, 22-26, 23-27 ต.ค. 58