Tag Archives: วัดลามะ

วัดลามะ ปักกิ่ง
21,999.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 3 คืน (So Cool)

21,999.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง So Cool พิเศษ Golden Jaguar บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว + ไวน์แดง + เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 22-26 ต.ค. 58
Beijing-Forbidden-city
25,900.- ฿

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน

25,900.- ฿
กำแพงเมืองจีน ถนนหวังฟูจิ่ง สกี SNOW WORLD ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย และ ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ คุ้มสุดสุด!! แถมอาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว มูลค่า 970 บาท ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง , สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : วันที่ 24-28, 28 ธ.ค.57 – 1 ม.ค.58
กำแพงเมืองจีน
22,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

22,900.- ฿
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน คุ้มสุดสุด!! แถมอาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว มูลค่า 970 บาท
วันที่ : 03-07 , 19-23 ธ.ค. 56
หอฟ้าเทียนถาน ปักกิ่ง
22,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งสามล้อ”หูถง” 5 วัน 4 คืน

22,900.- ฿
ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งสามล้อ"หูถง" ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้ + น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
วันที่ : 11-15 , 12-16 ธ.ค. 56
เทียนอันเหมิน ปักกิ่ง
22,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – นั่งสามล้อ “หูถง” 4 วัน 3 คืน

22,900.- ฿
ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - นั่งสามล้อ "หูถง" แถมอาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว มูลค่า 970 บาท
วันที่ : 12-15 , 14-17 , 19-22 ธ.ค. 56
วัดลามะ ปักกิ่ง
22,900.- ฿

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – SNOW WORLD 4 วัน 3 คืน

22,900.- ฿
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - SNOW WORLD 4 วัน 3 คืน แถมอาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว มูลค่า 970 บาท
วันที่ : 21-24 , 26-29 ธ.ค. 56
พระราชวังฤดูร้อน ปักกิ่ง
24,900.- ฿

ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังฤดูร้อน-SNOW WORLD 5 วัน 4 คืน

24,900.- ฿
ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - พระราชวังฤดูร้อน แถมอาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว มูลค่า 970 บาท
วันที่ : 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 57
เทียนอันเหมิน ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้นที่...21,900.- ฿

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้นที่...21,900.- ฿
ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ... อาหารกวางตุ้ง , สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด , เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 25-29 , 26-30 ธ.ค. 56 // 01-05 , 08-12 ม.ค. 57 // 11-15 , 13-17 , 18-22 , 20-24 ก.พ. 57 // 25 ก.พ.-01 มี.ค. 57
ปักกิ่ง
23,900.- ฿

ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน BEIJING SNOW WORLD (ขึ้น-ลง เชียงใหม่)

23,900.- ฿
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน BEIJING SNOW WORLD (ขึ้น-ลง เชียงใหม่) คุ้มสุดสุด!! อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว
วันที่ : 11-16 , 13-18 , 18-23 ม.ค. 57 // 08-13 , 17-22 ก.พ. 57