Tag Archives: พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

วัดลามะ ปักกิ่ง
21,999.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 3 คืน (So Cool)

21,999.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง So Cool พิเศษ Golden Jaguar บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว + ไวน์แดง + เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 22-26 ต.ค. 58
The-Imperial-Palace-Beijing
18,555.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 6 วัน 3 คืน (So Cool CX706)

18,555.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พิเศษ Golden Jaguar บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว + ไวน์แดง + เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 17-22 ต.ค. 58
จัตุรัสเทียนอันเหมิน, ปักกิ่ง
18,555.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 4 คืน (So Cool 18,555)

18,555.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พิเศษ บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguar+ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 28 ต.ค.-01 พ.ย.58 / 29 ต.ค.-02 พ.ย. 58 / 30 ต.ค.-03 พ.ย. 58
กำแพงเมืองจีน, ปักกิ่ง
17,555.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 3 คืน (So Cool CX616)

17,555.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguar+ไวน์แดง
วันที่ : 14-18 ต.ค. 58
china_imperial_palace
27,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (TG)

27,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน พระราชวังต้องห้ามกู้กง 5 วัน 4 คืน
วันที่ : 21-25, 22-26, 23-27 ต.ค. 58
กำแพงเมืองจีน1
29,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (พัก 5 ดาว)

29,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิเศษ!...พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน คุ้มสุดสุด!! อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว
วันที่ : 21-25, 22-26, 23-27 ต.ค. 58
Great_Wall_of_China_02
22,900.- ฿

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน

22,900.- ฿
จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน THE PLACE กำแพงเมืองจีน กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ...ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย
วันที่ : 5-8 / 7-10 / 12-15 / 14-17 / 19-22 ธ.ค. 56
535f00cdtb8903193367c690

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ถ่ายทอด เกี่ยวกับพระราชวังหุ่นขึ้ผึ้งราชวงศ์หมิงแห่งนครปักกิ่ง ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารชั้นเดียวมีการจัดแสดงประวัติและผลงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชวงศ์