Tag Archives: พระราชวังฤดูร้อน

วัดลามะ ปักกิ่ง
21,999.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 3 คืน (So Cool)

21,999.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง So Cool พิเศษ Golden Jaguar บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว + ไวน์แดง + เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 22-26 ต.ค. 58
The-Imperial-Palace-Beijing
18,555.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 6 วัน 3 คืน (So Cool CX706)

18,555.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พิเศษ Golden Jaguar บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว + ไวน์แดง + เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 17-22 ต.ค. 58
จัตุรัสเทียนอันเหมิน, ปักกิ่ง
18,555.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 4 คืน (So Cool 18,555)

18,555.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พิเศษ บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguar+ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 28 ต.ค.-01 พ.ย.58 / 29 ต.ค.-02 พ.ย. 58 / 30 ต.ค.-03 พ.ย. 58
กำแพงเมืองจีน, ปักกิ่ง
17,555.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 3 คืน (So Cool CX616)

17,555.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguar+ไวน์แดง
วันที่ : 14-18 ต.ค. 58
Temple-Of-Heaven-Beijing-China-Full-HD-Wallpaper
22,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 4 คืน

22,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิเศษ...ชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
วันที่ : ตุลาคม 2558
china_imperial_palace
24,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน (พัก 5 ดาว)

24,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิเศษ...ชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน คุ้มสุดสุด มื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR
วันที่ : ตุลาคม 2558
great_wall_of_china_hd-1920x1200
22,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน

22,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิเศษ...ชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
วันที่ : ตุลาคม 2558
Snow on the Great Wall, Beijing, China 20131214
20,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน (พัก 5 ดาว)

20,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมเทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR
วันที่ : ส.ค.-ก.ย. 58
เทียนอันเหมิน ปักกิ่ง
18,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

18,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมเทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
วันที่ : ส.ค.-ก.ย. 58
china_imperial_palace
27,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (TG)

27,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน พระราชวังต้องห้ามกู้กง 5 วัน 4 คืน
วันที่ : 21-25, 22-26, 23-27 ต.ค. 58