Tag Archives: พระราชวังกู้กง

วัดลามะ ปักกิ่ง
21,999.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 3 คืน (So Cool)

21,999.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง So Cool พิเศษ Golden Jaguar บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว + ไวน์แดง + เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 22-26 ต.ค. 58
The-Imperial-Palace-Beijing
18,555.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 6 วัน 3 คืน (So Cool CX706)

18,555.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พิเศษ Golden Jaguar บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว + ไวน์แดง + เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 17-22 ต.ค. 58
จัตุรัสเทียนอันเหมิน, ปักกิ่ง
18,555.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 4 คืน (So Cool 18,555)

18,555.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พิเศษ บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguar+ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 28 ต.ค.-01 พ.ย.58 / 29 ต.ค.-02 พ.ย. 58 / 30 ต.ค.-03 พ.ย. 58
กำแพงเมืองจีน, ปักกิ่ง
17,555.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 3 คืน (So Cool CX616)

17,555.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguar+ไวน์แดง
วันที่ : 14-18 ต.ค. 58
Great_Wall_of_China_02
29,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง ฉลองปีใหม่…เยือนหัวใจมังกร มหานครแห่งความทรงจำ TG

29,900.- ฿
ปักกิ่ง 3 มรดกโลก พระราชวังกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง ชมโชว์อลังการ กายกรรมปักกิ่งอ่อนช้อยสวยงาม
วันที่ : 30 ธ.ค.57 – 03 ม.ค. 58
happy_the_beijing_tourism

วีดีโอท่องเที่ยวจัตุรัสเทียนอันเหมิน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหมายความว่าประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์ จัตุรัสเทียนอันเหมินมีความสำคัญในวัฒนธรรมที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน