Tag Archives: ทุ่งลาเวนเดอร์

Snow on the Great Wall, Beijing, China 20131214
20,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน (พัก 5 ดาว)

20,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมเทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR
วันที่ : ส.ค.-ก.ย. 58
เทียนอันเหมิน ปักกิ่ง
18,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

18,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมเทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
วันที่ : ส.ค.-ก.ย. 58
ÿÿÿÿ
22,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน (พัก 5 ดาว)

22,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน พิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว
วันที่ : กันยายน 2558
Tiananmen_beijing_Panorama
20,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน

20,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ
วันที่ : กันยายน 2558