Tag Archives: ถนนเฉียนเหมิน

china_imperial_palace
27,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (TG)

27,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน พระราชวังต้องห้ามกู้กง 5 วัน 4 คืน
วันที่ : 21-25, 22-26, 23-27 ต.ค. 58
กำแพงเมืองจีน1
29,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (พัก 5 ดาว)

29,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิเศษ!...พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน คุ้มสุดสุด!! อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว
วันที่ : 21-25, 22-26, 23-27 ต.ค. 58