Tag Archives: ถนนอาหารตงหัวเหมิน

Temple-Of-Heaven-Beijing-China-Full-HD-Wallpaper
22,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 4 คืน

22,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิเศษ...ชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
วันที่ : ตุลาคม 2558
china_imperial_palace
24,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน (พัก 5 ดาว)

24,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิเศษ...ชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน คุ้มสุดสุด มื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR
วันที่ : ตุลาคม 2558
great_wall_of_china_hd-1920x1200
22,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน

22,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิเศษ...ชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
วันที่ : ตุลาคม 2558
Snow on the Great Wall, Beijing, China 20131214
20,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน (พัก 5 ดาว)

20,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมเทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR
วันที่ : ส.ค.-ก.ย. 58
เทียนอันเหมิน ปักกิ่ง
18,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

18,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมเทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
วันที่ : ส.ค.-ก.ย. 58
china_imperial_palace
27,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (TG)

27,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน พระราชวังต้องห้ามกู้กง 5 วัน 4 คืน
วันที่ : 21-25, 22-26, 23-27 ต.ค. 58
กำแพงเมืองจีน1
29,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (พัก 5 ดาว)

29,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิเศษ!...พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน คุ้มสุดสุด!! อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว
วันที่ : 21-25, 22-26, 23-27 ต.ค. 58
Great_Wall_of_China_02
22,900.- ฿

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน

22,900.- ฿
จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน THE PLACE กำแพงเมืองจีน กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ...ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย
วันที่ : 5-8 / 7-10 / 12-15 / 14-17 / 19-22 ธ.ค. 56