Tag Archives: ชมสนามกีฬาแห่งชาติ

Snow on the Great Wall, Beijing, China 20131214
20,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน (พัก 5 ดาว)

20,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมเทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR
วันที่ : ส.ค.-ก.ย. 58
เทียนอันเหมิน ปักกิ่ง
18,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

18,900.- ฿
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมเทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปักกิ่ง ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
วันที่ : ส.ค.-ก.ย. 58