Tag Archives: กำแพงเมืองจีน

หอฟ้าเทียนถาน ปักกิ่ง
22,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งสามล้อ”หูถง” 5 วัน 4 คืน

22,900.- ฿
ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งสามล้อ"หูถง" ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้ + น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
วันที่ : 11-15 , 12-16 ธ.ค. 56
เทียนอันเหมิน ปักกิ่ง
22,900.- ฿

ทัวร์ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – นั่งสามล้อ “หูถง” 4 วัน 3 คืน

22,900.- ฿
ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - นั่งสามล้อ "หูถง" แถมอาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว มูลค่า 970 บาท
วันที่ : 12-15 , 14-17 , 19-22 ธ.ค. 56
วัดลามะ ปักกิ่ง
22,900.- ฿

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – SNOW WORLD 4 วัน 3 คืน

22,900.- ฿
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - SNOW WORLD 4 วัน 3 คืน แถมอาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว มูลค่า 970 บาท
วันที่ : 21-24 , 26-29 ธ.ค. 56
พระราชวังฤดูร้อน ปักกิ่ง
24,900.- ฿

ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังฤดูร้อน-SNOW WORLD 5 วัน 4 คืน

24,900.- ฿
ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - พระราชวังฤดูร้อน แถมอาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว มูลค่า 970 บาท
วันที่ : 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 57
เทียนอันเหมิน ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้นที่...21,900.- ฿

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้นที่...21,900.- ฿
ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ... อาหารกวางตุ้ง , สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด , เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 25-29 , 26-30 ธ.ค. 56 // 01-05 , 08-12 ม.ค. 57 // 11-15 , 13-17 , 18-22 , 20-24 ก.พ. 57 // 25 ก.พ.-01 มี.ค. 57
ปักกิ่ง
23,900.- ฿

ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน BEIJING SNOW WORLD (ขึ้น-ลง เชียงใหม่)

23,900.- ฿
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน BEIJING SNOW WORLD (ขึ้น-ลง เชียงใหม่) คุ้มสุดสุด!! อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว
วันที่ : 11-16 , 13-18 , 18-23 ม.ค. 57 // 08-13 , 17-22 ก.พ. 57
กำแพงเมืองจีน
21,900.- ฿

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน by air china

21,900.- ฿
จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน THE PLACE กำแพงเมืองจีน กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ...ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย
วันที่ : 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26, 28 พ.ย.56 – 1 ธ.ค.56, 30 พ.ย.56 – 3 ธ.ค. 56
Great_Wall_of_China_02
22,900.- ฿

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน

22,900.- ฿
จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง หอฟ้าเทียนถาน อี้เหอหยวน THE PLACE กำแพงเมืองจีน กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ...ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย
วันที่ : 5-8 / 7-10 / 12-15 / 14-17 / 19-22 ธ.ค. 56
beijing-attractions-first-series-16638
21,900.- ฿

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

21,900.- ฿
กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ…ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ... อาหารกวางตุ้ง , สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด , เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 5 วัน 4 คืน
กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China) เป็นกำแพงที่มีลักษณะป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของคนจีนสมัยโบราณ กำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่ที่นักท่อง เที่ยวรู้จักกันในปัจจุบันไดัมีการสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน